Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Brics Ülkeleri Ve Türkiye'De Beşeri Sermaye, Ekonomik Büyüme Ve İhracat Üçlüsü, Kazan, Ağustos 2014
Gelişmekte Olan Ülkeler Küresel Sermayeyi Çekme Konusunda Niçin Başarısız Olmaktadırlar? Balkan Ülkeleri İçin Lucas Paradoksunun Yeniden İncelenmesi, Üsküp, Temmuz 2014
Beşeri Sermaye Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Brics Ülkeleri Ve Türkiye Örneği, Üsküp, Temmuz 2014
Doğal Kaynak Zenginliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisindeYönetişim Göstergelerinin Aracılık Etkisi: MENA ve HazarÜlkelerinden Ampirik Bulgular, Üsküp, Temmuz 2014
Reel Döviz Kuru ve Ticaret Dengesi: Türkiye?nin Rusya ile İkili Ticaretinin İncelenmesi (2002.01-2012.12), Bişkek, Haziran 2013
Türkiye?nin İhracat Performansı: İhracat Hacminin Temel Belirleyicilerinin İncelenmesi (1995-2012), St. Petersburg, Mayıs 2013
Gelişen Piyasa Ekonomilerinde Satınalma Gücü Paritesinin Test Edilmesi, Sakarya, Mayıs 2010
Geçiş Ekonomilerinde Sermaye Kaçışı, Bişkek, Nisan 2004
Geçiş Ekonomilerinde Ekonomik Performans ve Yatırım İklimindeki Gelişmelere Bir Bakış, Bişkek, Aralık 2003
Bilim ve Teknoloji Politikaları, Rekabet Gücü ve KOBİ?ler: Doğu Akdeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ?ler Kapsamında bir Araştırma, Adana, Mayıs 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi