Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
İktisat Teorisi
Makroiktisat
uluslararası politik iktisat
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Makro İktisat
İktisat Metodolojisi
Büyüme İktisadı
Uluslararası politik iktisat
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Economics
Economics
Economics