Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
17. Ekonometri Yöneylem İstatistik Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
16.Ekonometri Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 31
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 13
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 16