Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2006 - 2012
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , 2003 - 2006
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 29.12.2003 - 27.12.2009
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Ekonometri/Ekonometri, 11.11.2003 - 05.08.2014
VERDİĞİ DERSLER
Mikro Ekonometri I, Doktora, 2013-2014
Ekonometri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Ekonometri II, Lisans, 2013-2014
istatistik, Lisans, 2012-2013
Ekonometri, Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, Ç.Sigeze, "Türkiye?de Hanelerin Tüketim Harcamaları: Panel Verilerle Talep Sisteminin Tahmini,", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, T.Şimşek, "Finansal Krizlerin Öngörüsünde Uluslar arası Rezervlerin Kısa Dönem Dış Borçlara Oranının Etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, R.Cafrı, "Adana İlinde Yoksulluğun Analizi: Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modellerle Bir İnceleme", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2009.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi