Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koca Y.K. , Şenol S., Dingil M., Öztekin M.E., "EFFECT OF TOPOGRAPHIC MAP SCALE ON QUALITY OF SOIL MAPS IN DETAILED SOIL SURVEYS OF UNDULATED LANDS", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, pp.6266-6271, 2017
Dingil M., Öztekin M.E., Şenol S., "Definition Of The Physiographic Units And Land Use Capability Classes Of Soils In Mountainous Areas Via Satellite Imaging", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.23, pp.952-955, 2014
Dingil M., Öztekin M.E., Şenol S., "A Methodological Study On Creating A Digital Soil Map From A Conventional Soil Map Via Gis Without Fieldwork On A Stage Farm In The Eastern Anatolia Region Of Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.10, pp.2501-2509, 2014
Dingil M., Öztekin M.E., Şenol S., "Updating Of Conventional Soil Maps Via Gis To Evaluate And Monitor The Soil Qualities In Kocas State Farm In Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.22, pp.3601-3606, 2013
Şenol S., "DETERMINATION AND MONITORING OF LAND USE CHANGES BY USING QUICKBIRD SATELLITE DATA AND AERIAL PHOTOGRAPHS IN A SELECTED AREA OF THE NORTHERN ADANA IN TURKEY", EURASIAN SOIL SCIENCE, vol.2, pp.131-139, 2013
Öztekin M.E., Şenol S., Atatanir L., Dingil M., Dinc O., "Determination And Monitoring Of Citrus Plantation By Using Lansat 7 Etm Data In A Selected Area From The Çukurova Region", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.9, pp.498-503, 2011
Kilic S., Şenol S., Evrendilek F., Çelik İ., "Developing A Suitability Index For Land Uses And Agricultural Land Covers: A Case Study In Turkey", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.102, pp.323-335, 2005
Şenol S., Dinc U., Kapur S., Sari M., "Catenary Soil Relationships In The Çukurova Region, Southern Turkey", CATENA, vol.18, pp.185-196, 1991
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şenol S., Aksoy E. , "Importance Of Detailed Soil Surveys And Soil Data Banks On Plant Nutrition And Application Of Modern Agricultural Tecniques", SOIL WATER JOURNAL, vol.2, pp.2057-2062, 2013
Kitiş C.Ç., Şenol S., "Determination And Monitoring Of Land Use Changes By Using Quickbird Satellite Data And Aerial Photographs In A Selected Area Of The Northern Adana In Turkey", EURASIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE, vol.2, pp.131-139, 2013
Dingil M., Şenol S., Akça E., Öztekin M.E., " Türkiye'De Volkan Külleri Üzerinde Oluşmuş Toprakların Andik Özellikleri Ve Sınıflandırılması", YYÜ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.2, ss.108-112, 2012
Solmaz M.I., Şenol S., "Eğimli Aazilerin Detayli Toprak Etüd Ve Haritalamasi İçin Uzaktan Algilama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojilerini Kullanarak Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi", FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.27, ss.63-65, 2012
Dingil M., Öztekin M.E., Akça E., Şenol S., "Updating Soil Characteristics Of Çukurova Region (Souhern Turkey) Using Geographical Information Systems And Ilsen Software", Indian Journal Agricultural Research, vol.4, pp.316-320, 2010
Başyiğit L., Şenol S., "Comparison Of Soil Maps With Different Scales And Details Belonging To The Same Area", Soil and Water Res., vol.1, pp.31-39, 2008
Koca Y.K., Şenol S., "Quickbird Uydu Verileri Kullanılarak Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği Arazilerinin Güncel Arazi Kullanım Haritasının Oluşturulması", Ç.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.21, ss.109-118, 2006
Şenol S., "Toprak Koruma Ve Arazi Kullanım Kanunu Sahipsiz Kalmasın", TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIM ORGANI, cilt.76, ss.70-73, 2006
Sefer S., Şenol S., "Yüreğir Ovasında Seçilen Bir Alanda Pamuk, Soya Fasülyesi Ve Mısır Ekim Alanlarının Landsat 5 Tm Sayısal Uydu Verileri Ile Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.65-74, 2006
Dinç U., Şenol S., Cangir C., Dinç A.O., Akça E., Dingil M., Öztekin M.E., Kapur B., Kapur S., "Soil Survey And Soil Database Of Turkey", EUROPEAN SOIL BUREAU, vol.9, pp.371-375, 2005
Başyiğit L., Akça E., Şenol S., Kapur S., Dinç U., "Konuklar Tarım İşletmesi Yaşlı Nehir Terasları Üzerinde Yer Alan Toprakların Fiziksel, Kimyasal, Mineralojik Özellikleri E Oluşumu", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.18, ss.59-67, 2004
Başyiğit L., Akça E., Şenol S., Kapur S., Dinç U., "Konuklar Tarım İşletmesi Yaşlı Nehir Terasları Üzerinde Yer Alan Toprakların Fiziksel, Kimyasal, Mineralojik Özellikleri E Oluşumu", Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.59-67, 2004
Kılıç Ş., Şenol S., Evrendilek F., "Evaluation Of Land Use Potential And Suitability Of Ecosystems In Antakya For Reforestation, Recreation, Arable Farming And Residence", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.27, ss.15-22, 2003
Kılıç Ş., Şenol S., "Antakya Yöresi Topraklarının Bazı Özellikleri Ve Sınıflandırılması", Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.1-14, 2002
Gülez M. , Şenol S., "Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Deneme Alanının Detaylı Toprak Etüd Ve Haritalaması", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.103-110, 2002
Atatanir L., Şenol S., "İlsen Arazi Değerlendirme Modeli Kullanılarak Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Arazisi Topraklarının Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.1-10, 2002
Firtina F., Şenol S., "Kktc Lefkoşa-Gazi Magosa Bölgesi Arazi Kullanım Haritalarının Uydu Görüntüsü Yardımı İle Hazırlanması", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.35-40, 2001
Akgül A., Şenol S., "Kktc Güzelyurt-Girne-Karpaz Bölgesi Arazi Kullanım Haritasının Hava Fotoğrafları Kullanılarak Hazırlanması", Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.16-22, 2000
Şenol S., "Bilgisayar Destekli Bir Model Yardımıyla Göksu Deltası Topraklarının Tarımsal Kullanıma Uygunluk Sınıflaması", Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, cilt.18, ss.437-443, 1994
Şenol S., Dinç A.O., "Aşağı Seyhan Ovası Tuzlu Topraklarının Landsat-5 Tm Sayısal Uydu Görüntülerinden Yararlanılarak İncelenmesi Üzerinde Araştırmalar", Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, cilt.16, ss.38-49, 1992
Dinç U., Şenol S., Kapur S., Sarı M., Derici M.R., Sayın M., "Fornation, Distribution And Chemical Properties Of Saline And Alkaline Soils Of The Çukurova Region, Southern Turkey", CATENA, vol.18, pp.173-183, 1991
Dinç U., Şenol S., Sayın M., Kapur S., Yilmaz K., Sarı M., Yeğingil İ., Yeşilsoy M.Ş., Çolak A.K., Özbek H. , Kara E., "The Physical, Chemical And Biological Properties And Classification-Mapping Of Soils Of The Harran Plain", TÜBİTAK, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu, cilt.534, ss.1-10, 1991
Kapur S., Gökçen S., Saydam C., Şenol M., Şenol S., Karaman C., "The Clay Mineralogy And Geochemistry Of The Recent Surface Sediments Of İskenderun Bay As Indicators Of Terrastrial Provenance", Zeitschrift für Geomorphologie, vol.73, pp.167-180, 1989
Yeğingil İ., Dinç A.O., Peştemalcı V., Dinç U., Şenol S., "Toros Dağlarında Seçilen Bir Örnek Bölgede Kar Örtüsünün Landsat-5 Tm Sayısal Verileri Yardımıyla Araştırılması", Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.76-87, 1989
Özbek H. , Dinç U., Berkman A., Şenol S., Kapur S., "Untersuchung Über Die Nutzung Fruchtbarer Böden Für Nichtlandwirtschaftliche Zwecke Im Gebiet Çukurova (Türkei)", MITTEILUNGEN DER OSTERREICHISCHEN GEOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT, vol.33, pp.17-22, 1982
Özbek H. , Şenol S., Dinç U., Kapur S., Güzel N., "Ceyhan Ovası Topraklarının Genesisi, Önemli Fiziksel, Kimyasal Özellikleri Ve Sınıflandırılması Üzerine Araştırmalar", Doğa Bilim Dergisi: Tarım ve Ormancılık, cilt.7, ss.145-156, 1982
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erbektaş N., Dinç U., Şenol S., "Landsat-4 Uydusu Görüntüleri Yardımıyla Harran Ovası Toprak Birlik Haritasının Oluşturulması", Toprak İlmi Derneği 10. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, ANKARA, TÜRKIYE, - , cilt.8, ss.1-
Dinç U., Şenol S., Güzel N., Yeğingil İ., Çullu M.A., "Uydu Verileri İle Toprak Haritalarının Oluşturulmasında Yeni Metodlar Ve Bunların Bazı Gap Topraklarına Uygulanmaları", Toprak İlmi Derneği 12. Bilimsel Toplantısı, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, - , ss.2-
Dinç U., Şenol S., Öztürk N., Özbek H. , Dingil M., Öztekin M.E., "Advers Effect Of Uncontrolled Development Of The Urban Areas On The Agricultural Land In Turkey, A Case Study At Mersin Province", Intenational Conference on Land Degradation, ADANA, TÜRKIYE, - , ss.70-
Başyiğit L., Şenol S., "Türkgeldi Tarım İşletmesi Topraklarının Arazi Değerlendirmesi Ve Potansiyel Arazi Kullanımlarının Belirlenmesi", Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu, KIRKLARELİ , TÜRKIYE, - , ss.241-
Çullu M.A., Dinç U., Şenol S., Öztürk N., Çelik İ., Günal H., "Tuzlu Ve Alkali Alanların Uydu Verileri Yardımıyla Haritalanması", İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, - , cilt.A, ss.163-
Aksoy E. , Öztürk N., Şenol S., Dinç U., Kapur S., Tuli A., "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bazalt Üzerinde Oluşmuş Vertik Özellik Gösteren Topraklar", Toprak İlmi Derneği 12. Bilimsel Toplantısı, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, - , ss.5-
Koca Y.K., Şenol S., "Land Use Map Of The Research And Implementation Farm Of The Agricultural Faculty Of Cukurova University Obtained By The Quickbird Satellite Data", International Meeting on Soil Fertility, Land Management and Agroclimatology, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss.100-
Şenol S., Dinç U., Yeğingil İ., "Parsel Bazında Yeni Bir Arazi Dereceleme Yöntemi", Milletlerarası Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Kongresi Tebliğler, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.391-
Şenol S., "Yeni Bir Sayısal Arazi Sınıflama Sistemi", Toprak İlmi Derneği 12. Bilimsel Toplantısı, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, - , ss.1-
Şenol S., Öztürk N., Dinç A.O., Yeğingil İ., Dinç U., "Harran Ovası Tarımsal Üretim Potansiyeli", Toprak İlmi Derneği 11. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.109-
Durak A., Dinç U., Şenol S., Kiliç M., "Türkiye Genel Toprak Haritasının Toprak Taksonomisine Göre Düzenlenebilme Olanaklarının Tokat Bölgesi Örneğinde Araştırılması", Toprak İlmi Derneği 11. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.121-
Sarı M., Dinç U., Şenol S., Yeğingil İ., Peştemalcı V., "Landsat-4 Uydusu Sayısal Verileri Ile Detaylı, Toprak Haritalarının Oluşturlması Üzerinde Bir Araştırma", Toprak İlmi Derneği 10. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, ANKARA, TÜRKIYE, - , cilt.7, ss.1-
Gündoğdu R., Şenol S., Dinç U., "Çukurova Bölgesi Topraklarının İdeal Arazi Kullanım Planlaması", Toprak İlmi Derneği 10. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, ANKARA, TÜRKIYE, - , cilt.2, ss.1-
Öztürk N., Aksoy E. , Kapur S., Şenol S., Dinç U., Sarı M., "Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Petrocalcic Horizonlu Toprakların Önemli Özellikleri, Oluşu Ve Sınıflandırılması", Toprak İlmi Derneği 12. Bilimsel Toplantısı, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, - , ss.7-
Başyiğit L., Öztekin M.E., Dingil M., Şenol S., "Detailed Soil Mapping Of The Adıyaman-Kahta Irrigation Project Area Using Digital Satellite Data (In Turkish)", M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss.529-
Sarı M., Şenol S., Köseoğlu A., Kilic S., Sönmez N., "Antalya Belek Yöresinde Hatalı Ve Yanlış Arazi Kullanımının Boyutları Ve İdeal Arazi Kullanım Planlaması", Tarım ve Çevre İlişkileri Sempozyumu ?Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı?, İÇEL, TÜRKIYE, - , ss.619-
Özcan H., Şenol S., Özcan F., "Sulama Yöntemlerinin Seçimine Etki Eden Faktörler Ve Niceliksel Olarak Uygun Sulama Yönteminin Belrlenmesi", İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, - , cilt.A, ss.73-
Gündoğan R., Çullu M.A., Karli B., Şenol S., Dinç U., Soysal M., Başar M., "Arazi Kullanım Planlamasına Multidisipliner Bir Yaklaşım: Bozova Arazi Kullanım Planlaması", İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, - , cilt.A, ss.173-
Öztürk N., Dinç U., Şenol S., Kandirmaz M., Çullu M.A., "Doğrusal Histoğram Değişimlerinin Toprak Sınıf Ve Fazlarının Belirlenmesinde Kümeleme Üzerine Etkisi", Toprak İlmi Derneği 12. Bilimsel Toplantısı , ŞANLIURFA, TÜRKIYE, - , ss.3-
Özcan H., Şenol S., "Yeni Bir Sayısal Bilgisayarda Uygulanabilir Sulu Tarıma Uygunluk Arazi Sınıflama Yöntemi", İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.152-
Özus A., Dinç U., Şenol S., "Silifke Ovası Topraklarının Oluşu, Önemli Özellikleri Ve Sınıflandırılması Üzerinde Araştırmalar", Toprak İlmi Derneği 11. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.97-
Öztürk N., Dinç U., Şenol S., "Landsat-5 Tm Sayısal Uydu Verileri Ile Urfa-Ceylanpınar Ovası Topraklarının Sınıflandırılması", Toprak İlmi Derneği 11. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.74-
Dinç A.O., Dinç U., Şenol S., "Landsat-Tm Ve Mss Verilerinin Tuzlu Toprakların Haritalanmasında Kullanılma Olanakları", Toprak İlmi Derneği 11. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.57-
Dingil M., Şenol S., "Adana?Da Terım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı Sorunları Ve Çözüm Yolları", II. Adana Kent Sorunları Sempozyumu , ADANA, TÜRKIYE, - , ss.298-
Akça E., Kelling G., Kapur S., Bal Y., Gültekin E., Everest A., Yetiş C., Şenol S., Darici C., "Preserving Our Heritage: A Case Study From Southern Anatolia", Proceedings of the International Conference on Problems of Urban Growth - Preserving While Developing, İÇEL, TÜRKIYE, - , ss.68-
Kılıç Ş., Şenol S., "Antakya Çevresinde Ağaçlandırma Ve Rekreasyon Alanları Ile Kentsel Yerleşime Açılabilecek Alanların Belirlenmesi", Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, HATAY, TÜRKIYE, - , ss.100-
Dingil M., Şenol S., Öztürk N., Kandırmaz M. , Öztekin M.E., Dinç U., Yeğingil İ., "Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Arazileri Veri Bankası (Çüzidsa)", Uzaktan Algılama ve Türkiye?deki Uygulamaları Semineri Bildiriler, BURSA, TÜRKIYE, - , ss.14-
Dinç U., Şenol S., Yeğingil İ., Çullu M.A., "Göksu Deltası Arazi Kullanım Haritasının Spot Uydu Verileri Kullanılarak Hazırlanması", İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, - , cilt.A, ss.211-
Yeğingil İ., Şenol S., Dinc U., Çevik B., Öztürk N., Dinç A.O., "Bilgisayar Yardımıyla Arazi Toplulaştırma Projelerinin Gerçekleşitirilmesi Üzerinde Çalışmalar", D.S.İ.Genel Müdürlüğü, Suluma Projelerinde Arazi Toplulaştırması Semineri, BURSA, TÜRKIYE, - , ss.15-
Dinç U., Yeğingil İ., Dinç A.O., Peştemalcı V., Şenol S., "Toros Dağlarında Seçilen Bir Örnek Bölgede Kar Örtüsünün Landsat 5 Tm Sayısal Verileri Yardımı İle Araştırılması", Türkiye Uzaktan Algılama Semineri. M.S.B. Harita Genel Komutanlığı, AMASYA, TÜRKIYE, - , cilt.1, ss.207-
Şenol S., Tekeş Y., "Arazi Değerlendirme Ve Arazi Kullanım Planlamsı Amacıyla Geliştirilmiş Bir Bilgisayar Modeli", İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, - , cilt.A, ss.204-
Şenol S., "Tarım Topraklarının Kullanımı Ve Korunması", Küresel Krizin Eşiğinde Tarım Sempozyum, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Ocak 2012, ss.100-100
Öztekin M.E., Şenol S., Dingil M., Dinç A.O., Koca Y.K., "Land Degradation And Challenges In Sustainable Soil Management", 8th International Soil Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, ss.107-110
Dingil M., Öztekin M.E., Şenol S., Dinç A.O., Koca Y.K., "Evaluatin Of Northen Adana Soils According To The Soil Conservation And Land Use Law Of Turkey", 8th International Soil Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, ss.100-100
Yorulmaz A., Atatanir L., Aydin G. , Şenol S., "Tavas Ovası Topraklarında Potansiyel Kullanımların Belirlenmesi", Prof. Dr. Nuri Munsuz Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2011, ss.38-42
Şenol S., Koca Y.K., Doran İ. , "Toprak Koruma Ve Arazi Kullanım Kanunu Uyarınca Hazırlanan Toprak Ve Arazi Sınıflaması Standartları Teknik Talimatı Ve İlgili Mevzuata Ilişkin Değerlendirmeler", Prof. Dr. Nuri Munsuz Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2011, ss.100-100
Şenol S., "Adana'Da Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı Ve Çözüm Yolları", ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU, ADANA, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2011, cilt.2, ss.298-304
Şenol S., Aksoy E. , Çullu M.A., Bayramin İ., Kılıç Ş., Dingil M., Koca Y.K., "Türkiye?De Toprak Koruma Ve Arazi Kullanım Kanunu Gereği Yapılmaı Zorunlu Toprak Etüdleri Ve Önemi", Ziraat Mühendisliği VII Teknik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Ocak 2010, cilt.1, ss.59-71
Şenol S., Aksoy E., "Toprak Koruma Ve Arazi Kullanım Kanuna Rağmen Türkiye?De Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı Ve Çözüm Yolları", Bursa Tarım Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 7 Ekim 1010 - 9 Ekim 2010, ss.240-240
Dinç U., Cangir C., Şenol S., Dinç A.O., Akça E., Dingil M., Öztekin M.E., Boyraz D., Koca Y.K., Kapur S., "Toprak/Arazi Kullanımında Kil Minerallerin Ve Mikromorfolojinin Önemi", 14. Ulusal Kil Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 1 Ekim - 3 Ocak 2009, ss.100-100
Öztekin M.E., Şenol S., Dingil M., Solmaz I., Dinç A.O., "New Approaches To Reduce Time And Cost Of Detailed Soil Survey On The Undulating Landscape ", International meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology., İZMİR, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2008, pp.40-40
Öztekin M.E., Şenol S., Dingil M., Solmaz M.İ., Dinç A.O., "New Approaches To Reduce Time And Cost Of Detailed Soil Surveys On The Undulating Landscape", International Meeting on Soil Fertility, Land Management and Agroclimatology, İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Ocak 2008, vol.1, pp.100-100
Dingil M., Öztekin M.E., Şenol S., "Updating Of The Soil Map Of The Cukurova University Campus Area By Using Geographic Information System (Gis)", International Meeting on Soil Fertility,Land Management and Agroclimatology, İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Ocak 2008, cilt.1, ss.100-100
Koca Y.K., Şenol S., "Land Use Map Of The Research And Implementation Farm Of The Agricultural Faculty Of Cukurova University Obtained By The Quickbird Satellite Data", International Meeting on Soil Fertility,Land Management and Agroclimatology, İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Ocak 2008, cilt.1, ss.101-101
Öztekin M.E., Şenol S., Dingil M., Atatanir L., Dinç A.O., Yildirim B., "Yüreğir Ovasında Narenciye Ekim Alanlarının Uydu Verisiyle Belirlenmesi ve İzlenmesi Olanaklarının Araştırılması", ITU 1. Ulusal Uzaktan Algılama ve CBS Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2006, cilt.59, ss.25-27
Dingil M., Şenol S., "Andic Soil Properties Of Selective Soils In Turkey Derived From Volcanic Ash.", International Soil Congress Natural Resource Management for Sustainable Development, ERZURUM, TÜRKIYE, 7-10 Haziran 2004, vol.1, pp.100-100
Başyiğit L., Öztekin M.E., Dingil M., Şenol S., Dinç U., "Land Use Plan On The Basis Of Existing Plots Of The Konuklar State Farm By Using Gis Tecniques", International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development, ERZURUM, TÜRKIYE, 7-10 Haziran 2004, vol.1, pp.101-101
Dingil M., Şenol S., Öztekin M.E., Atatanir L., "Application Of Differenf Land Evaluation Methods For The Soils Of The Turkish Republic Of Northern Cyprus (Trnc)", International Conference on Sustainable Land Use and Management, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2002, cilt.1, ss.332-338
Atatanir L., Öztekin M.E., Dingil M., Dinç U., Şenol S., "Genesis And Some Properties Of Soil Formed On Miocene Gypsum In Turkish Republic Of Northern Cyprus", International Conference on Sustainable Land Use and Management, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2002, cilt.1, ss.332-338
Kapur S. , Dinç A.O., Şenol S., Cangir C., Boyraz D., "Land Use Planning Of Atatürk, Tahirova, Kumkale And Gökçeada State Farms. Agroenviron 2000", 2nd International Symposium on New Technologies for Environmental Monitoring and Agro-Applications Proceedings, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2000, pp.398-405
Öztekin M.E., Başyiğit L., Dingil M., Dinç U., Şenol S., "The Relationships Between The Reflection Values And Soil Properties Of Some Selected Soils In The Southern East Anatolia Turkey", M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil, İZMİR, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 1998, ss.533-536
Dingil M., Şenol S., "Database Of The Euphrates Basin Plains Of Gap Region (Gapbfh) And Their General Properties ", M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil, İZMİR, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 1998, ss.537-543
Çullu M.A., Şenol S., Dinç A.O., Kapur S. , "Mapping Of Different Weathering Zones In A Volcanic Area By Using Landsat-Tm Data", 2nd International Meeting on "Red Mediterranean Soils", ADANA, TÜRKIYE, 1-5 Şubat 1997, pp.94-96
Şenol S., Dinç A.O., Tekeş Y., "A Computer Model Developed For Land Classification And Land Use Planning. Towards Sustainable Land Use-Furthering Cooperation Between People And Institutions", 9th Conference of the International Soil Conservation Organisation (ISCO, Bonn, ALMANYA, 1-5 Mayıs 1996, vol.1, pp.1-1
Şenol S., Dinç U., "Quantitative Suitability Evaluation Of The Soils Of South Eastern Anatolia For Agricultural Crops", NATO Advanced Research Workshop, LONDON, INGILTERE, 1-5 Mayıs 1993, vol.1, pp.1-1
Şenol S., "Application Of A Quantitative Land Use Planning System In The South Eastern Project. The Future Of Land: Mobilizing And Intergrating Knowledge For Land Use Options", Anniversary Conference of the Wageningen Agricultural University, LONDON, INGILTERE, 1-5 Mayıs 1993, vol.1, pp.1-1
Tekinel O., Dinç U., Yeğingil İ., Kapur S., Şenol S., "Options Méditerranéennes Serie A", Numéro 4. Remote Sensing in Agriculture, Montpellier, FRANSA, 1 Mayıs - 5 Ocak 1990, vol.1, pp.95-102
Dinç U., Sari M., Şenol S., Yeğingil İ., Peştemalcı V., "Computer Assisted Soil Mapping Of The Seyhan River Plain Using Landsat Tm Data", ISSS Commission 5 th Symposium of The Working Group Remote Sensing "Remote Sensing is a Tool For Soil Scientist, Budapest, MACARISTAN, 1-5 Mayıs 1988, vol.1, pp.185-185
Şenol S., Dinç U., "Akdeniz Bölgesi Büyük Toprak Gruplarının Taksonomisi Ve Fao/Unesco Dünya Toprak Haritası Lejandına Göre Sınıflandırılması", Toprak İlmi Derneği 9. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, ANKARA, TÜRKIYE, 1 Mayıs - 5 Ocak 1986, cilt.5, ss.1-10
Özbek H. , Şenol S., Dinç U., Kapur S., Güzel N., "Ceyhan Ovası Topraklarının Genesisi Ve Sınıflandırılması Üzerinde Araştırmalar", Toprak İlmi Derneği 9. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Mayıs 1986, cilt.6, ss.1-7
Dinç U., Şenol S., Sarı M., Yeşilsoy M.Ş., Kaya Z., Özbek H. , Sayın M., Çolak A.K., Yeğingil İ., "Harran Ovası Toprakları", Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Kalkınma Simpozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 1-4 Nisan 1986, cilt.1, ss.91-108
Sarı M., Dinç U., Şenol S., Kapur S., "Karstik Toprakların Oluşu, Önemli Fiziksel, Kimyasal Ve Mineralojik Özellikleri Ile Sınıflandırılması", Toprak İlmi Derneği 9. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, ANKARA, TÜRKIYE, 1-1 Mayıs 1986, cilt.6, ss.1-7
Şenol S., Dinç U., "Yeni Bir Arazi Dereceleme Sistemi Ve Ceyhan Hamdilli Köyü Uygulaması", I. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Mayıs 1986, ss.425-443
Dinç U., Şenol S., Sarı M., Derici R., Sayın M., Kapur S., "Çukurova Bölgesi Topraklarında Eriyebilir Tuz Dinamiğinin Son 25 Yıldaki Değişimi", II. Ulusal Kültürteknik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 29 Nisan - 2 Mayıs 1986, cilt.1, ss.613-628
Şenol S., Burrdugh P., "An Approach To Soil Survey And Computer Aided Land Evaluation For Land Consolidation In Turkey", Soil Information Systems Technology. Proceedings of The Sixth Meeting of The ISSS Working Group On Soil Information Systems, Wageningen, ALMANYA, 1-1 Mayıs 1984, vol.1, pp.83-91
Özbek H. , Şenol S., Dinç U., Kapur S., Güzel N., "Hava Fotografı Ve Uydu Görüntülerinin Ceyhan Ovası Topraklarının Haritalanmasında Kullanılması Üzerinde Araştırmalar", Türkiye Ulusal Fotoğrametri ve Uzaktan Algİlama Birliği (TUFUAB) VIII. Genel Kurul Toplantısı, ANKARA, TÜRKIYE, 1 Mayıs - 5 Ocak 1983, ss.100-116
Özbek H. , Dinç U., Berkman A., Şenol S., Kapur S., "Tarım Toprakları Ve Endüstri İlişkileri I. Çukurovada Endüstrinin Kapladığı Tarım Toprakları Ve Sorunları Üzerinde Bir Araştırma", Toprak İlmi Derneği 7 ve 8. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, ANKARA, TÜRKIYE, 1-1 Mayıs 1979, cilt.3, ss.388-398
Özbek H. , Dinç U., Berkman A., Şenol S., Kapur S., "Tarım Toprakları Ve Endüstri İlişkileri Ii. Verimli Toprakların Endüstriyel Yerleşim Yeri Olarak Kullanılmasının Sorunları", Toprak İlmi Derneği 7 ve 8. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Mayıs 1979, ss.399-406
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şenol S., "Toprak Haritalama Lejandı", TOPRAK ETÜD HARİTALAMA EL KİTABI, ŞENOL S., KÜSEK G., SARI M., KURUCU Y., Ed., GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, ANKARA, ss.128-140, 2015
Şenol S., "Toprak Etüd Haritalama İşlem ve Metodolojisi", TOPRAK ETÜD HARİTALAMA EL KİTABI, ŞENOL S., KÜSEK G., SARI M., KURUCU Y., Ed., GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, ANKARA, ss.1-25, 2015
Peştemalcı V., Tekinsoy P., Çullu M.A., Kandirmaz M., Yeğingil İ., Dinç A.O., Şenol S., "Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Ve Bazı Uygulamaları", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, ADANA, 2002
Şenol S., Dinç U., "Kartografya", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, ADANA, 1994
Dinç U., Şenol S., Kapur S., Atalay I., Cangir C., "Türkiye Toprakları", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi , ADANA, 1993
Dinç U. , Sarı M., Şenol S., Kapur S. , Sayın M., Derici M.R., Çavuşgil V., Gök M., Aydın M., Ekinci H., Ağca N., Schlichting E., "Çukurova Bölgesi Toprakları", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi , ADANA, 1990
Dinç U., Şenol S., "Toprak Etüd Ve Haritalama", Çukurova Üniversitesi Yayınları, ADANA, 1988
Dinç U., Kapur S., Özbek H. , Şenol S., "Toprak Genesisi Ve Sınıflandırılması", Çukurova Üniversitesi Yayınları, ADANA, 1987
Şenol S., "Uzaktan Algılama ", Uzaktan Algİlama Lisansüstü Yaz Okulu Ders Notu, ŞENOL S., Ed., TÜBİTAK-TUFUAB, ADANA, ss.1-40, 1986
DİĞER YAYINLAR
Dinç U. , Gök M., Berkman A., Sariyev A., Çolak A.K., Karaman C., Öztekin E., Akça E., İbrikçi H., Özbek H. , Onaç I., Ortaş İ., Çelik İ., Çakmak İ., Gülüt K.Y., Şenol M., Kandırmaz M. , Çullu M.A., Derici M.R., Dingil M., Torun M.B., Öztürk N. , Güzel N., Eker S., Kapur S., Şenol S., Peştemalcı V., Kaya Z. , "T.C. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adıyaman - Besni - Keysun Ve Kızılin Ovası Sulama Proje Sahası Detaylı Toprak Etüdleri", Teknik Rapor, ss.1-342, 1996
Gök M., Dinç A.O., Sarıyev A., Coskan A., Çolak A.K., Karaman C., Öztekin E., Akça E., İbrikçi H., Özbek H. , Onaç I., Ortaş İ., Çelik İ., Çakmak İ., Gülüt K.Y., Öztürk L., Kandırmaz M. , Çullu M.A., Derici M.R., Dingil M., Torun M.B., Öztürk N. , Güzel N., Kapur S. , Şenol S., Dinç U. , Peştemalcı V., Kaya Z. , Eker S., Barut H., Kılıç Ş., Başyiğit L., "T.C. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adıyaman - Besni - Keysun Ve Kızılin Ovası Sulama Proje Sahası Detaylı Toprak Etüdleri", Teknik Rapor, ss.1-285, 1996
Dinç U. , Gök M., Berkman A., Sarıyev A., Çolak A.K., Karaman C., Öztekin E., Akça E., İbrikçi H., Onaç I., Ortaş İ., Yeğingil İ., Çelik İ., Çakmak İ., Gülüt K.Y., Öztürk L., Şenol M., Kandırmaz M. , Çullu M.A., Derici M.R., Dingil M., Torun M.B., Öztürk N. , Güzel N., Kapur S. , Karanlık S., Şenol S., Peştemalcı V., Kaya Z. , "T.C. Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Gaziantep-Yavuzeli Ovası Sulama Proje Sahası Detaylı Toprak Etüdleri", Teknik Rapor, ss.1-248, 1995
Dinç U., Gök M., Berkman A., Çolak A.K., Karaman C., Akça E., İbrikçi H., Özbek H. , Onaç I., Ortaş İ., Yeğingil İ., Çelik İ., Çakmak İ., Gülüt K.Y., Şenol M., Kandırmaz M. , Çullu M.A., Derici M.R., Dingil M., Torun M.B., Öztürk N. , Güzel N., Kapur S. , Şenol S., Peştemalcı V., Kaya Z. , Öztürk L., Karanlık S., Öztekin E., Sarıyev A., "T.C. Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Gaziantep-Araban Ovası Sulama Proje Sahası Detaylı Toprak Etüdleri", Teknik Rapor, ss.1-256, 1995
Uygun N., Dinç U., Şekeroğlu E., Yeğingil İ., Uzun G., Kornoşor S., Düzenli A., Gültekin E., Şenol S., Biçici M., Uygur N., Yücel M., Türkmen N., Çakan H., Sirel B., "Göksu Delta'Sının Biyolojik Zenginliğinin (Flora Ve Fauna) Tespiti İle Ekolojik Peyzaj Ve Optimal Arazi Kullanım Planlaması. Çevre Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. 09 G 92/03 Nolu Araştırma Projesi Kesin Raporu, Çukurova Üniversitesi, Adana.", Teknik Rapor, ss. , 1994
Dinç U., Gök M., Berkman A., Tuli A., Çolak A.K., Karaman C., Aksoy E., Erenoğlu E.B., Özbek H. , Yeğingil İ., Çelik İ., Çakmak İ., Gülüt K.Y., Şenol M., Kandırmaz M. , Çullu M.A., Derici M.R., Aydın M., Yeşilsoy M.Ş., Torun M.B., Öztürk N. , Güzel N., Erkan O., Kapur S. , Şenol S., Peştemalcı V., Kaya Z. , Onaç I., Akça E., Günal H., "Şanlıurfa Ovaları Hilvan (Ii. Kısım) Sulama Proje Sahası Detaylı Toprak Etüdleri, Cilt I-Ii", Teknik Rapor, ss.1-220, 1993
Gök M., Berkman A., Çolak A.K., Karaman C., Aksoy E., Bilgehan G. , Özbek H. , Yeğingil İ., Çakmak İ., Şenol M., Kandırmaz M. , Çullu M.A., Derici M.R., Aydın M., Yeşilsoy M.Ş., Güzel N., Kapur S., Şenol S., Dinç U. , Peştemalcı V., Kaya Z. , Şengül H., Erenoğlu E.B., Torun M.B., Erkan O., Hatırlı S.A., "Şanlıurfa Ovaları Bozova Sulama Sahası Detaylı Toprak Etüdleri, Cilt I-Ii", Teknik Rapor, ss.1-373, 1992
Dinç U. , Gök M., Berkman A., Çolak A.K., Karaman C., Aksoy E., Erenoğlu E.B., Bilgehan G. , Şengül H., Özbek H. , Yeğingil İ., Çakmak İ., Şenol M., Kandırmaz M. , Çullu M.A., Derici M.R., Aydın M., Yeşilsoy M.Ş., Torun M.B., Güzel N., Erkan O., Hatırlı S.A., Kapur S. , Şenol S., Peştemalcı V., Kaya Z., "Suruç (Ii.Ks.) Ve Baziki Sulama Proje Sahası Detaylı Toprak Etüdleri", Teknik Rapor, ss.1-350, 1992
Dinç U., Gök M., Berkman A., Çolak A.K., Karaman C., Aksoy E., Erenoğlu E.B., Bilgehan G. , Şengül H., Özbek H. , Yeğingil İ., Çakmak İ., Şenol M., Kandırmaz M. , Çullu M.A., Aydın M., Yeşilsoy M.Ş., Torun M.B., Güzel N., Erkan O., Hatırlı S.A., Kapur S., Şenol S., Peştemalcı V., Kaya Z., Günal H., "Hilvan (I. Kısım) Sulama Proje Sahası Detaylı Toprak Etüdleri", Teknik Rapor, ss.1-250, 1992
Gök M., Tuli A., Dinç A.O., Çolak A.K., Karaman C., Aksoy E., Bilgehan G. , Özbek H. , Yeğingil İ., Gülüt K.Y., Şenol M., Kandırmaz M. , Çullu M.A., Derici M.R., Aydın M., Yeşilsoy M.Ş., Öztürk N. , Güzel N., Kapur S. , Şenol S., Dinç U. , Peştemalcı V., Kaya Z., "Şanlıurfa Ovaları Birecik Pompaj Sulama Proje Sahası Detaylı Temel Toprak Etüdleri (Kısım Ii)", Teknik Rapor, ss.1-233, 1991
Dinç U., Aksoy E., Yeğingil İ., Peştemalci V., Tekinel O., Genç İ., Yağbasanlar T., Özkan H., Yeşilsoy M.Ş., Şenol S., Öztürk N., Mitiş B., Kandirmaz H., Çullu M.A., Özbek A., "Sayısal Uydu Verileri Kullanılarak Adana, Adıyaman, Diyarbakır Ve Şanlıurfa İllerinde Tahıl Ekim Alanı Tahminleri", Teknik Rapor, ss.10, 1991
Gök M., Tuli A., Dinç A.O., Çolak A.K., Karaman C., Aksoy E., Bilgehan G. , Özbek H. , Yeğingil İ., Gülüt K.Y., Şenol M., Kandırmaz M. , Çullu M.A., Derici M.R., Aydın M., Yeşilsoy M.Ş., Öztürk N. , Güzel N., Kapur S., Şenol S., Dinç U., Peştemalcı V., Kaya Z., "Şanlıurfa Ovaları Suruç Sulama Proje Sahası Detaylı Temel Toprak Etüdleri", Teknik Rapor, ss.1-298, 1991
Gök M., Tuli A., Çolak A.K., Karaman C., Aksoy E., Özbek H. , Ortas I., Yeğingil İ., Şenol M., Kandırmaz M. , Çullu M.A., Derici M.R., Sayın M., Aydın M., Yeşilsoy M.Ş., Öztürk N. , Güzel N., Kapur S., Şenol S., Dinç U. , Peştemalcı V., Kaya Z. , Gülüt K.Y., Dinç A.O., Irmak S., "Adıyaman-Çamgazi Ovası Detaylı Toprak Etüdleri", Teknik Rapor, ss.1-176, 1990
Dinç U. , Öztürk N. , Şenol S., Kapur S., Derici M.R., Yeğingil İ., Aksoy E., Güzel N., Aydın M., Gök M., Yeşilsoy M.Ş., Ağca N., Tuli A., Çullu M.A., Çolak A.K., Özbek H. , Kaya Z., Şenol M., Peştemalcı V., Karaman C., Bilgehan G. , Kandırmaz M. , "Gaziantep-Kemlin Ovası Sulama Proje Sahası Detaylı Temel Toprak Etüdleri", Teknik Rapor, ss.1-185, 1990
Gök M., Tuli A., Çolak A.K., Karaman C., Aksoy E., Bilgehan G. , Özbek H. , Yeğingil İ., Şenol M., Kandırmaz M. , Çullu M.A., Derici M.R., Aydın M., Yeşilsoy M.Ş., Öztürk N. , Ağca N., Güzel N., Kapur S., Şenol S., Dinç U., Peştemalcı V., Kaya Z., "Adıyaman-Çamgazi Ovası Detaylı Toprak Etüdleri", Teknik Rapor, ss.1-1990, 1990
Gök M., Tuli A., Çolak A.K., Karaman C., Aksoy E., Bilgehan G. , Özbek H. , Yeğingil İ., Şenol M., Kandırmaz M. , Çullu M.A., Derici M.R., Aydın M., Yeşilsoy M.Ş., Öztürk N. , Ağca N., Güzel N., Kapur S., Şenol S., Dinç U., Peştemalcı V., Kaya Z., "Gaziantep Ovaları Birecik Pompaj Sulama Proje Sahası Detayli Temel Toprak Etüdleri (Kısım I)", Teknik Rapor, ss.1-197, 1990
Dinç U. , Öztürk N. , Şenol S., Kapur S. , Derici M.R., Yeğingil İ., Aksoy E., Güzel N., Gök M., Tuli A., Çolak A.K., Karaman C., Bilgehan G. , Özbek H. , Şenol M., Kandırmaz M. , Çullu M.A., Aydın M., Yeşilsoy M.Ş., Ağca N., Peştemalcı V., Kaya Z., "Gaziantep-Kayacık Ovası Sulama Proje Sahası Detaylı Temel Toprak Etüdleri", Teknik Rapor, ss.1-197, 1990
Özbek H. , Dinç U., Berkman A., Şenol S., Çavuşgil V., Sarı M., Gök M., Aydin M., "Çukurova Bölgesi I.-Iii. Sınıf Tarım Alanlarında Arazi Kullanım Şeklinin Tespiti Ve Toprak Kaynaklarının Korunması Üzerinde Bir Araştırma", Teknik Rapor, ss.138, 1982
Özbek H. , Şenol S., Dinç U., Kapur S., Güzel N., "Ceyhan Ovası Topraklarının Genesisi, Önemli Fiziksel, Kimyasal Özellikleri Ve Sınıflandırılması Üzerinde Araştırmalar", Teknik Rapor, ss.128, 1981
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi