Çukurova Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Cabaroğlu T., Tangüler H., Erten H., Sen K., Selli S., "Aroma composition of shalgam: a traditional Turkish lactic acid fermented beverage", JOURNAL OF FOOD SCİENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, pp.1-9, 2017 (Link)
Inserra L., Cabaroğlu T., Sen K., Arena E., Ballistreri G., Fallico B., "Effect of sulphuring on physicochemical characteristics and aroma of dried Alkaya apricot: a new Turkish variety", TURKİSH JOURNAL OF AGRİCULTURE AND FORESTRY, vol.41, pp.59-68, 2017 (Özet)
Darici M., Cabaroğlu T., "Chemical and sensory characterisation of the aroma of Calkarasi rose wine", AUSTRALIAN JOURNAL OF GRAPE AND WINE RESEARCH, pp.340-346, 2014 (Link) (Abstract)
Yilmaztekin M., Cabaroğlu T., Erten H., "Effects of Fermentation Temperature and Aeration on Production of Natural Isoamyl Acetate by Williopsis saturnus var. saturnus", BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, 2013
Sen K., Cabaroğlu T., Yilrnaz H., "The influence of fining agents on the removal of some pesticides from white wine of Vitis vinifera L. cv. Emird", FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.50, pp.3990-3995, 2012
Cabaroğlu T., Yilmaztekin M., "Methanol and Major Volatile Compounds of Turkish Raki and Effect of Distillate Source", JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING, vol.117, pp.98-105, 2011
Yilmaztekin M., Cabaroğlu T., Gunata Z., "Differentiation of Turkish Rakies through Headspace Solid-Phase Microextraction and Gas Chromatography-Mass Spectrometry Analysis", JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING, vol.117, pp.622-626, 2011
Yilmaztekin M., Cabaroğlu T., "Confirmatory Method for the Determination of Volatile Congeners and Methanol in Turkish Raid According to European Union Regulation (EEC) No. 2000R2870: Single-Laboratory Validation", JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL, vol.94, pp.611-617, 2011
"Enhanced Production Of Isoamyl Acetate From Beet Molasses With Addition Of Fusel Oil By Williopsis Saturnus Var. Saturnus", FOOD CHEMISTRY, vol.112, pp.290-294, 2009
Kelebek H., Selli S., Canbaş A., Cabaroğlu T., "HPLC determination of organic acids, sugars, phenolic compositions and antioxidant capacity of orange juice and orange wine made from a Turkish cv. Kozan", MICROCHEMICAL JOURNAL, vol.91, pp.187-192, 2009
"Production Of Isoamyl Acetate From Sugar Beet Molasses By Williopsis Saturnus Var. Saturnus", JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING, vol.114, pp.34-38, 2008
"Production Of Isoamyl Acetate From Sugar Beet Molasses By Williopsis Saturnus Var. Saturnus", JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING, vol.114, pp.34-38, 2008
Kelebek H., Canbaş A., Cabaroğlu T., Selli S., "Improvement of anthocyanin content in the cv. Okuzgozu wines by using pectolytic enzymes", FOOD CHEMISTRY, vol.105, pp.334-339, 2007
"The Influence Of Inoculum Level On Fermentation And Flavour Compounds Of White Wines Made From Cv. Emir", JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING, vol.112, pp.232-236, 2006
Selli S., Canbaş A., Cabaroğlu T., Erten H., Gunata Z., "Aroma components of cv. Muscat of Bornova wines and influence of skin contact treatment", FOOD CHEMISTRY, vol.94, pp.319-326, 2006
Selli S., Canbaş A., Cabaroğlu T., Erten H., Lepoutre J.P., Gunata Z., "Effect of skin contact on the free and bound aroma compounds of the white wine of Vitis vinifera L. cv Narince", FOOD CONTROL, vol.17, pp.75-82, 2006
Kafkas E., Cabaroğlu T., Selli S., Bozdoğan A., Kurcuoglu M. , Paydaş S., et al.,"Identification of volatile aroma compounds of strawberry wine using solid-phase microextraction techniques coupled with gas chromatography-mass spectrometry", flavour and fragrance journal, vol.21, pp.68-71, 2006
Cabaroğlu T., "Methanol contents of Turkish varietal wines and effect of processing", FOOD CONTROL, vol.16, pp.177-181, 2005
Nurgel Ateşçi C., Erten H. , Canbaş A., Cabaroğlu T., Selli S., " Yeast flora during the fermentation of wines made from Vitis vinifera L. cv. Emir and Kalecik Karasi grown in Anatolia Yeast flora during the fermentation of wines made from Vitis vinifera L. cv. Emir and Kalecik Karasi grown in Anatolia", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, vol.21, pp.1187-1194, 2005
Selli S., Kurcuoglu M. , Kafkas E., Cabaroğlu T., Demirci B., Baser K.C.H., et al.,"Volatile flavour components of mandarin wine obtained from clementines (Citrus reticula Blanco) extracted by solid-phase microextraction", FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL, vol.19, pp.413-416, 2004
Selli S., Cabaroğlu T., Canbaş A., Erten H. , Nurgel Ateşçi C., Lepoutre J.P., et al.,"Volatile composition of red wine from cv. Kalecik Karasi grown in central Anatolia", FOOD CHEMISTRY, vol.85, pp.207-213, 2004
Cabaroğlu T., Selli S., Kafkas E., Canbaş A., Kurcuoglu M. , Baser K.C.H., "Determination of volatile compounds in sultaniye wine by soled-phase microextraction techniques", CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, vol.41, pp.382-384, 2004
Canbaş A., Selli S., Cabaroğlu T., "Volatile flavour components of orange juice obtained from the cv. Kozan of Turkey", JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, vol.17, pp.789-796, 2004
Selli S., Cabaroğlu T., Canbas A., "Flavour components of orange wine made from a Turkish cv. Kozan", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.38, pp.587-593, 2003
Cabaroğlu T., Razungles A., Baumes R., Gunata Z., "Effect of fining treatments on the aromatic potential of white wines from Muscat Ottonel and Gewurztraminer cultivars", SCIENCES DES ALIMENTS, vol.23, pp.411-423, 2003
Nurgel Ateşçi C., Erten H., Canbaş A., Cabaroğlu T., Selli S., "Fermentative aroma in wines from Vitis vinifera cv. Kalecik karasi in relation with inoculation with selected dry yeasts", JOURNAL INTERNATIONAL DES SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN , vol.37, pp.155-161, 2003
Selli S., Cabaroğlu T., Canbaş A., Erten H. , Nurgel Ateşçi C., "Effect of skin contact on the aroma composition of the musts of Vitis vinifera L. cv. Muscat of Bornova and Narince grown in Turkey", FOOD CHEMISTRY, vol.81, pp.341-347, 2003
Cabaroğlu T., Selli S., Canbaş A., Lepoutre J.P., Gunata Z., "Wine flavor enhancement through the use of exogenous fungal glycosidases", ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY, vol.33, pp.581-587, 2003
Ateşçi C.N., Erten H., Cabaroğlu T., Canbaş A., Selli S., "Influence of Saccharomyces cerevisiae Strains on Influence of Saccharomyces cerevisiae strains on fermentation and flavor compounds of white wines made from cv. Emir grown in Central Anatolia, Turkey ", JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, vol.29, no.1, pp.28-33, 2002
Cabaroğlu T., Canbas A., Lepoutre , Gunata Z., "Free and bound volatile composition of red wines of Vitis vinifera L. cv. Okuzgozu and Bogazkere grown in Turkey", AMERICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE, vol.53, pp.64-68, 2002
Cabaroğlu T., Canbas A., Gunata Z., "Aroma compounds of Vitis vinifera L. cv. Emir grown in central Anatolia", JOURNAL INTERNATIONAL DES SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN, vol.36, pp.213-219, 2002
Nurgel C., Erten H., Canbas A., Cabaroğlu T., Selli S., "Contribution by Saccharomyces cerevisiae yeasts to fermentation and flavour compounds in wines from cv. Kalecik karasi grape", JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING, vol.108, pp.68-72, 2002
Cabaroğlu T., Canbas A., "The effect of skin contact on the aromatic composition of the white wine of Vitis vinifera L. cv. Muscat of Alexandria grown in Southern Anatolia", ACTA ALIMENTARIA, vol.31, pp.45-55, 2002
Cabaroğlu T., Canbas A., Baumes R., Bayonove C., Lepoutre J., Gunata Z., "Aroma composition of a white wine of Vitis vinifera L Cv Emir as affected by skin contact", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, vol.62, pp.680-683, 1997
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Arslan E., Çelik Z.D., Cabaroğlu T., "Effects of Pure and Mixed Autochthonous Torulaspora delbrueckii and Saccharomyces cerevisiae on Fermentation and Volatile Compounds of Narince Wines", foods, vol.7, pp.1-12, 2018
Darici M., Cabaroğlu T., "Alkollü İçkilerin Kalite Kontrolünde Kullanılan Farklı Alkol Tayin Metotlarının Karşılaştırılması ve NIR (Yakın Kzılötesi Spektroskopisi) Metodunun Validasyonu", Gıda, cilt.43, ss.90-100, 2018
Arpa T.E., Cabaroğlu T., "Elazığ Yöresinde Yetiştirilen Kösetevek Üzüm Çeşidinin Kırmızı Şarap Üretimine Uygunluk Durumunun Belirlenmesi", Gıda, cilt.42, ss.235-241, 2017 (Link)
Darici M., Cabaroğlu T., "Türkiye'de Farklı Coğrafi Yörelerde Üretilen Kalite Kalecik Karası Kırmızı Şaraplarının Duyusal Tanımlayıcılarının Belirlenmesi", Gıda, no.3, ss.107-113, 2016
Darici M., Yabacı Karaoğlan S., Çelik Z.D., Cabaroğlu T., "Bornova Misketi Şaraplarının Duyusal Tanımlayıcılarının Belirlenmesi", Gıda, no.3, ss.114-120, 2016
Cabaroğlu T., Selli S., Kelebek H., Sen K., Ulaş M. , Kesen S., "Adana ili Gemlik ve Barnea zeytinyağlarının aroma maddelerinin kıyaslanması", GIDA, cilt.39, ss.103-110, 2014
Cabaroğlu T., Sen K., "Malatya?da Yetiştirilen Hacıhaliloğlu kayısısının glikozid yapılı bağlı aroma maddelerinin katı faz ekstraksiyonla ve GC-FID tekniğiyle belirlenmesi", Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.31, ss.145-152, 2014
"Denizli Ilinin Değişik Rakımlı Alt Bölgelerinden Sağlanan Çalkarası Üzümlerinden Elde Edilen Pembe Şarapların Aroma Maddelerinin Belirlenmesi. Gıda Dergisi", Gıda, cilt.38, ss.207-214, 2013
Cabaroğlu T., Darici M., "Denizli ilinin değişik rakımlı alt bölgelerinden Sağlanan çalkarası üzümlerinden elde edilen pembe Şarapların aroma maddelerinin belirlenmesİ", GIDA, cilt.38, ss.207-214, 2013
Cabaroğlu T., Bozdoğan A., Şen K. , Darici M., "Emir Üzümünden Geleneksel Yöntemle Üretilen Doğal Köpüren Şarabın Aroma Bileşiklerinin Belirlenmesi", AKADEMİK GIDA, cilt.10, ss.14-21, 2012
Cabaroğlu T., Özkandan S., "Farklı Tip Türk Rakılarında Temel Uçucu Bileşiklerin Gaz Kromatografisinde Doğrudan Enjeksiyonla Belirlenmesi", GIDA, cilt.37, ss.87-94, 2012
Cabaroğlu T., Tangüler H., Erten H., "Birada bulunan aroma maddeleri", GIDA, cilt.35, ss.453-460, 2010
Cabaroğlu T., Akbaş M. , "Ülkemizde üretilen bazı üzüm sirkelerinin bileşimleri ve gıda mevzuatına uygunlukları üzerine bir araştırma", GIDA, cilt.35, ss.183-188, 2010
Cabaroğlu T., Erten H., Yilmaztekin M., "Biyoteknolojik yollarla aroma maddelerinin üretimi", GIDA, cilt.33, ss.35-41, 2008
Erten H., Bozdoğan A., Ünal M.Ü., Özdemir G., Cabaroğlu T., Tangolar S., et al.,"Pozantı?da Yetiştirilen Bazı Beyaz Üzüm çeşitlerinin Beyaz Şarap Üretimine Uygunlukları Üzerine Bir Araştırma", Gıda, cilt.32, ss.269-275, 2007
Erten H., Ünal M.Ü., Cabaroğlu T., Bozdoğan A., İncesesli İ., Özdemir G., et al.,"Pozantı Yöresinde Yetiştirilen Bazı Siyah Üzüm Çeşitlerinin Kırmızı Şarap Üretimine Uygunlukları Üzerine Bir Araştırma", Gıda, cilt.32, ss.165-172, 2007
Cabaroğlu T., Tangüler H., Erten H., "Biralarda istenmeyen aroma bileşikleri ve oluşum mekanizmaları", GIDA, cilt.32, ss.43-49, 2007
Cabaroğlu T., Togay A. , Şen K. , ". Böğürtlen şarabı üretiminde çeşit ve işleme tekniğinin kalite üzerine etkisi-2", GIDA TEKNOLOJİSİ, cilt.11, ss.76-80, 2007
Cabaroğlu T., Togay A. , Şen K. , "Böğürtlen şarabı üretiminde çeşit ve işleme tekniğinin kalite üzerine etkisi-1", GIDA TEKNOLOJİSİ, cilt.11, ss.93-96, 2007
Cabaroğlu T., Bozdoğan A., Erten H., Ünal Ü. , "cibre fermantasyonu süresinin Öküzgözü ve Boğazkere Üzümlerinden karıştırılarak Elde edilen Şaraplrın fenol bileşikleri ve Kalitesi üzerine etkisi", GIDA, cilt.31, ss.77-85, 2006
Erten H., Cabaroğlu T., Yılmaztekin M., "Gıda Teknolojisinde Aroma Maddelerinin Süperkritik Akışkan Yöntemiyle Ekstraksiyonu", Gıda, cilt.30, ss.269-274, 2005
Cabaroğlu T., Erten H., Yilmaztekin M., "Gıda biyoteknolojisinde aroma madelerinin süperkritik akışkan yöntemiyle ekstraksiyonu", GIDA, cilt.30, ss.269-274, 2005
Cabaroğlu T., Bozdoğan A., Erten H., Ünal Ü. , "Öküzgözü ve Boğazkere Üzümleri karışımının şaraba işlenmesinde cibre fermantasyonu süresinin fenol bileşikleri üzerine etkisi", GIDA, cilt.30, ss.63-69, 2005
Cabaroğlu T., Canbaş A., Erten H., Selli S., "Kabuk maserasyonunun Bornova Misketinden elde edilen şıradaki aroma maddeleri üzerine etkisi", GIDA, cilt.29, ss.195-201, 2004
Erten H., Selli S., Cabaroğlu T., Canbaş A., Nurgel C., "Emir ve Kalecik Karası Üzümlerinden Fermantasyon Sırasında İzole Edilen Bazı Mayaların Teknolojik Özellikleri", A.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.83-89, 2003
Cabaroğlu T., Canbaş A., ". Kabuk maserasyonunun Emir üzümünden elde edilen şarabın aroma maddeleri bileşimine etkisi", DÜNYA GIDA, cilt.8, ss.64-70, 2003
Cabaroğlu T., Canbaş A., Nurgel Ateşçi C., Erten H., Selli S., "Emir ve Kalecik Karası Üzümlerinden Fermantasyon Sırasında İzole Edilen Bazı Mayaların Teknolojik Özellikleri", TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.9, ss.83-89, 2003
Cabaroğlu T., "Üzümlerde aroma maddeleri ve şarapçılık açısından önemi", GIDA, cilt.28, ss.599-605, 2003
Cabaroğlu T., Canbaş A., Nurgel Ateşçi C., Erten H., Selli S., "Kalecik karası şırasında serbest ve bağlı aroma maddeleri", TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.8, ss.333-337, 2002
Cabaroğlu T., Canbaş A., Selli S., "Kalecik karası şırasındaki serbest aroma maddelerinin tayininde iki farklı ekstraksiyon yönteminin kıyaslanması", GIDA, cilt.26, ss.443-448, 2001
Cabaroğlu T., Canbaş A., "Glikozidaz enziminin İskenderiye Misketi ve Emir şaraplarının aroma bileşikleri üzerine etkisi", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.25, ss.273-281, 2001
Cabaroğlu T., Canbaş A., Eskiüçtepe T., "Starking ve Golden Delicious çeşitlerinden Düşük, Normal ve Yüksek alkollü Elma Şarabı Üretimi Üzerine Bir Araştırma", Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.71-78, 2000
Cabaroğlu T., Canbaş A., "Kabuk maserasyonunun İskenderiye misketi üzümünden elde edilen şıradaki aroma maddeleri üzerine etkisİ", GIDA, cilt.25, ss.61-68, 2000
Cabaroğlu T., Canbaş A., "Kabuk maserasyonunun beyaz Emir üzümünden elde edilen şıranın aroma maddeleri bileşimine etkisi", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.24, ss.191-198, 2000
Cabaroğlu T., Canbaş A., Gunata Z., Bayonove C. , "Emir üzümünün şaraba işlenmesinde saf maya kullanımının aroma maddeleri üzerine etkisi", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.23, ss.137-143, 1999
Cabaroğlu T., Canbaş A., Gunata Z., "Bornova Misketi şarabının aroma maddeleri üzerinde bir araştırma", GIDA, cilt.22, ss.137-145, 1997
Cabaroğlu T., Canbaş A., Tangolar S., "Ziraat Fakültesi deneme bağında yetiştirilen beyaz Semillon ve İskenderiye Misketi üzümlerinin şaraplık değerleri üzerine bir araştırma,", Ç.Ü.Z.F. DERGİSİ, cilt.12, ss.87-96, 1997
Cabaroğlu T., Canbaş A., "Fermantasyon yoluyla etil alkol üretiminde son gelişmeler", DÜNYA GIDA, cilt.7, ss.36-44, 1996
Cabaroğlu T., Deryaoğlu A., Canbaş A., "Ülkemizin önemli bazı üzüm çeşitlerinden kabarcıklı üzüm suyu üretimİ", BİLİM VE TEKNOLOJİ, cilt.1, ss.3-14, 1996
Cabaroğlu T., Deryaoğlu A., Canbaş A., "Ülkemizin önemli bazı üzüm çeşitlerinden karbon dioksitli düşük alkollü içki üretimi üzerine araştırmalar", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.20, ss.191-198, 1996
Cabaroğlu T., Deryaoğlu A., Canbaş A., "Ülkemizin önemli bazı üzüm çeşitlerinden kabarcıklı üzüm suyu üretimi", GIDA, cilt.21, ss.403-413, 1996
Cabaroğlu T., Deryaoğlu A., Canbaş A., Erten H., Ünal Ü. , "Elazığ yöresi şaraplık Öküzgözü ve Boğazkere üzümleri üzerinde teknolojik araştırmalar", GIDA, cilt.20, ss.281-288, 1995
Cabaroğlu T., Deryaoğlu A., Canbaş A., "Şarapçılıkta kullanılan endüstriyel enzimler", GIDA SANAYİİ, ss.21-26, 1995
Erten H., Canbaş A., Ünal M.Ü., Deryaoğlu A., Cabaroğlu T., "Elazığ Yöresi Şaraplık Öküzgözü ve Boğazkere Üzümleri Üzerinde Teknolojik Araştırmalar I. 1988 ve 1989 Yılı Denemeleri", Gıda, cilt.20, ss.281-288, 1995
Cabaroğlu T., Canbaş A., "Şarapçılıkta durultma tekniği", GIDA, cilt.19, no.4, ss.249-253, 1994
Cabaroğlu T., Canbaş A., Erten H., "Üzümden elde edilen düşük alkollü içkilerde şeker miktarını azaltma yöntemleri", GIDA, cilt.19, ss.107-111, 1994
Cabaroğlu T., Canbas A., Erten H., Ünal M.Ü., Deryaoğlu A., "Nevşehir Ürgüp yöresi Emir üzümlerinin şaraba işlenmesi üzerine denemeler", Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.8, no.4, ss.37-52, 1993
Cabaroğlu T., Canbaş A., "Şarapçılıkta kükürt dioksit kullanımı ve önemi", GIDA, cilt.18, no.2, ss.139-144, 1993
Cabaroğlu T., Canbaş A., "NEVŞEHİR ÜRGÜP YÖRESİ ŞARAPLIK BEYAZ EMİR ÜZÜMÜ ÜZERİNDE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA", GIDA, cilt.17, no.2, ss.109-116, 1992
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Canatar M., Cabaroğlu T., "QVEVRI WINE: ORGANIC WHITE WINE PRODUCTION FROM KETENGÖMLEK, A NATIVE VARIETY OF CAPPADOCIA-TURKEY, WITH ANCIENT WINEMAKING METHOD ", 40TH WORLD CONGRESS OF VINE AND WINE, SOFYA, BULGARISTAN, 29 Mayıs - 2 Haziran 2017, pp.416-417
Çelik Z.D., Erten H., Darici M., Cabaroğlu T., "Molecular characterization and technological properties of wine yeasts isolated during spontaneous fermentation of Vitis vinifera L.cv. Narince grape must grown in ancient wine making area Tokat, Anatolia", 40th World Congress of Vine and Wine, Sofia, BULGARISTAN, 29 Mayıs - 2 Haziran 2017, vol.9, pp.1-7
Darici M., Cabaroğlu T., "CHARACTERIZING THE CHEMICAL AND SENSORY DESCRIPTORS OF TURKISH PREMIUM KALECIK KARASI RED WINES ACCORDING TO THEIR REGIONS BASED ON CHEMOMETRICS DATA ANALYSIS ", 40TH WORLD CONGRESS OF VINE AND WINE, SOFYA, BULGARISTAN, 29 Mayıs - 2 Haziran 2017, pp.368-368
Cabaroğlu T., Darici M., Canatar M., "DETERMINATION OF AROMA COMPOUNDS OF RED WINE MADE FROM A NATIVE GRAPE VARIETY OF KUNTRA GROWN IN GALLIPOLI REGION OF TURKEY ", 40TH WORLD CONGRESS OF VINE AND WINE, SOFYA, BULGARISTAN, 29 Mayıs - 2 Haziran 2017, pp.367-368
Erten H., Ağirman B., Boyaci Gündüz C.P., Cabaroğlu T., "Adana Piyasasından Toplanan Biraların Bileşimi Üzerine Bir Araştırma", 12. Gıda Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, ss.476-476
Cabaroğlu T., Karaoglan S.Y., "FREE AND BOUND AROMA CHARACTERIZATION OF MUSCAT OF BORNOVA WINE GRAPES GROWN IN AEGEAN REGION OF TURKEY ", 39TH WORLD CONGRESS OF VINE AND WINE, BENTO GONÇALVES, BREZILYA, 24-28 Ekim 2016, pp.407-408
Darici M., Cabaroğlu T., Wilkinson K. , "Chemical Composition and Sensory Properties of Premium Turkish Öküzgözü Wines from Different Regions", 38th World Congress of Vine and Wine, Mainz, ALMANYA, 5-10 Temmuz 2015, pp.333-333
Erten H., Ağirman B., Boyaci Gündüz C.P., Cabaroğlu T., "The Influence of Different Yeast Inoculum Levels on The Quality of Cider", 31th International Specialized Symposium on Yeasts, VİPAVA, SLOVENYA, 9-12 Ağustos 2014, pp.109-109
Erten H., Tangüler H., Boyaci Gündüz C.P., Ağirman B., Cabaroğlu T., Selli S., "Şalgam Suyu: Bir Laktik Asit Fermantasyonu Ürünü", 4. Geleneksel Gıdalae Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2014, ss.916-916
Erten H., Tangüler H., Ağirman B., Boyaci Gündüz C.P., Cabaroğlu T., "The influence of different yeast inoculum levels on the quality of cider. ISSY 31, 31st International Specialised Symposium on Yeast", ISSY 31, VIPAVA, SLOVENYA, 9-12 Ekim 2014, pp.1-1
Erten H., Yılmaztekin M., Cabaroğlu T., Özkandan S., "Coğrafi İşaretli Distile Alkollü İçkimiz Türk rakısının karakterizasyonu", 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2014, ss.53-57
Darici M., Cabaroğlu T., Canatar M., "EFFECT OF SEPARATIONS OF FREE RUN AND PRESS FRACTIONS ON THE AROMA AND GENERAL COMPOSITION OF BOĞAZKERE RED WINE", 36th World Congress of Vine and Wine, Bükreş, ROMANYA, 2-7 Haziran 2013, pp.1-4
Erten H., Ağirman B., Boyaci Gündüz C.P., Tanguler H., Sert S. , Bircan S., et al.,"Şalgam (Shalgam): A Traditional Turkish Lactic Acid Fermented Beverage", The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, OHRİD-STRUGA, MAKEDONYA, 24-26 Ekim 2013, pp.275-275
Çelik Z.D., Darici M., Cabaroğlu T., Krieger S., "Effect of Oenococcus oeni PN4 Starter Culture and Spontaneous Malolactic Fermentation on the Aromatic Composition of Kalecik Karasi Red Wine Produce.", 36th World Congress of Vine and Wine, Bükreş, ROMANYA, 2-7 Haziran 2013, pp.1-4
Cabaroğlu T., Çelik Z.D., Krieger S., "Malolaktik fermantasyonun ve iki farklı malolaktik bakteri kültürünün (Oenococcus oeni vp41, Oenococcus oeni pn4), Kalecik Karası şarabının aroma bileşikleri üzerine etkisi", II. Ulusal Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 31 Ekim - 2 Kasım 2013, ss.54-61
Cabaroğlu T., Darici M., Lopez R. , Campo E., "Identification of impact odorants of Rose Wines from a native variety of Calkarasi grown in Denizli Turkey: GC-MS,Olfactory and sensory evaluation", 35 th world congress of vine and wine, İZMİR, TÜRKIYE, 5-12 Haziran 2012, pp.1-4
Kelebek H., Cabaroğlu T., Darici M., Selli S., Şen K., "Determination of phenolic composition in Çalkarası cultivars grown in different region of Denizli province in Turkey", 35th World Congress of Vine and Wine, İZMİR, TÜRKIYE, 18-22 Haziran 2012, pp.1-4
Erten H., Selli S., Cabaroğlu T., Tanguler H., Şen K., Bozdoğan A., "Şalgam Suyunda Bulunan Aroma Maddelerinin GC-MS ile Belirlenmesi", III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2012, ss.121-121
Erten H., Cabaroğlu T., "Raki: A Traditional Turkish Distilled Alcoholic Beverage", 28th International Specialized Symposium on Yeasts: Metabolic and Bioprocess Engineering for Sustainable Development, BANGKOK, TAYLAND, 15-18 Eylül 2010, pp.90-90
Cabaroğlu T., Kelebek H., Şen K. , Selli S., Gunata Z., Asma B.M., "Malatya?da Yetiştirilen Hacıhaliloğlu Kayısısının Glikozid Yapılı Bağlı Aroma Maddelerinin Katı Faz Ekstraksiyon ve GC-MS-FID Tekniğiyle Belirlenmesi", 6. Gıda Müh. Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2009, ss.383-388
Cabaroğlu T., Şen K. , "Durultma maddelerinin şaraptaki bazı pestisitlerin ortamdan uzaklaştırılmasına etkileri,", Ulusal Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2008, ss.233-243
Erten H., Yılmaztekin M., Cabaroğlu T., "Bioconversiton of Fusel Oil into Isoamyl Acetate by Williopsis satursus var. saturnus", XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-9 Ağustos 2008, pp.270-270
Cabaroğlu T., Canbaş A., Erten H., Selli S., Gunata Z., "Glikozidaz enziminin Bornova misketi üzümünden elde edilen şarapların aroma bileşikleri üzerine etkisi", Ulusal Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2008, ss.115-123
Cabaroğlu T., "Bağcılık ve şarapçılıkta iyi üretim uygulamaları, kalite ve güvenlik", Ulusal Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2008, ss.37-49
Cabaroğlu T., Canbaş A., Kelebek H., Erten H., Selli S., "Öküzgözü, Boğazkere ve Kalecik Karası üzümlerinin ve bu üzümlerden elde edilen şarapların genel özellikleri", Ulusal Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2008, ss.145-153
Cabaroğlu T., Şen K. , Zorlu S., "Çalkarası üzümünden elde edilen pembe şarapların aroma maddeleri bileşiminin GC-MS-FID tekniğiyle belirlenmesi", Ulusal Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2008, ss.67-75
Cabaroğlu T., ". Ülkemizde gıda kontrol laboratuvarlarının durumu", Ulusal Tarım Kurultayı , ADANA, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2006, ss.199-200
Cabaroğlu T., Şen K. , "Şaraplarda kullanılan bazı durultma maddelerinin özellikleri ve pestisitler üzerine etkileri", TÜRKİYE 9. GIDA KONGRESİ, BOLU, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2006, ss.311-314
Cabaroğlu T., Yilmaztekin M., "Üzümün bileşimi ve insan sağlığı üzerine etkisi", BULDAN SEMPOZYUMU, DENİZLİ, TÜRKIYE, 23-24 Kasım 2006, ss.999-1004
Cabaroğlu T., Bozdoğan A., Paydaş S., Kafkas E., Burgut A., Türemiş N., "Bazı üzümsü meyvelerde toplam fenol ve antosiyanin içerikleri", II. Ulusal üzümsü meyveler sempozyumu , TOKAT, TÜRKIYE, 14-16 Eylül 2006, ss.201-205
Cabaroğlu T., Yilmaztekin M., "Üzümün gıda sanayinde değerlendirilme şekilleri", BULDAN SEMPOZYUMU, DENİZLİ, TÜRKIYE, 23-24 Kasım 2006, ss.1005-1012
Cabaroğlu T., Canbaş A., Erten H., Yilmaztekin M., "Şaraplarda Malolaktik fermantasyon sırasında oluşan aroma maddeleri ve kalite üzerine etkisi", Gıda Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2005, ss.250-253
Cabaroğlu T., Sen K., "Üzümlerde bulunan pestisit kalıntıları ve şarap üretiminde uygulanan çeşitli işlemlerin bu kalıntılar üzerine etkisi", Gıda Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Ekim 2005, ss.254-257
Cabaroğlu T., Erten H., Yilmaztekin M., "Laktik asit bakterileri tarafından gıdalarda oluşturulan aroma maddeleri", Gıda Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2005, ss.249-249
Cabaroğlu T., Canbaş A., Erten H., Selli S., Ünal Ü. , "Kozan yerli portakalının şaraba işlenmesinde maya florasındaki gelişmeler", 3. Gıda Mühendisliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2003, ss.539-547
Cabaroğlu T., Canbaş A., Erten H., Selli S., "Emir Üzümünün Şaraba İşlenmesinde Maya Florasındaki Gelişmeler ve Kültür Mayası Kullanımının Kalite Üzerine Etkisi", Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-9 Ekim 2002, ss.531-540
Cabaroğlu T., Canbaş A., Erten H., Selli S., "Kabuk Maserasyonu İşleminin Narince Üzümünden Elde Edilen Şarapların Bileşimi Üzerine Etkisi", Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-9 Ekim 2002, ss.551-558
Cabaroğlu T., Bozdoğan A., Canbaş A., Erten H., Selli S., "Öküzgözü ve Boğazkere Üzümlerinden Elde Edilen Şaraplardaki Fenol Bileşikleri Üzerine Cibre Fermantasyonu Süresinin Etkisi", Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-9 Ekim 2002, ss.493-503
Cabaroğlu T., Deryaoğlu A., Canbaş A., Erten H., Selli S., Ünal Ü. , "Öküzgözü ve Boğazkere üzümlerinin ve bunlardan elde edilen şarapların genel özellikleri", GAP II. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2001, ss.225-233
Erten H., Canbas A., Selli S., Cabaroğlu T., "Bornova Misketi Şırasındaki Serbest Terpen Bileşiklerinin tayininde İki Farklı Ekstraksiyon Yönteminin Kıyaslanması ", GAP II. Tarım Kongresi , ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2001, cilt.1, ss.251-258
Cabaroğlu T., Canbaş A., Erten H., Selli S., "Bornova misketi şırasındaki terpen bileşiklerinin tayininde iki farklı ekstraksiyon yönteminin kıyaslanması", GAP II. Tarım Kongresi-1.Cilt, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2001, ss.251-258
Erten H., Canbaş A., Nurgel C., Selli S., Cabaroğlu T., "Önemli bazı üzüm çeşitlerinin şaraplık değerlerinin belirlenmesi ve elde edilen şarapların kalitesinin geliştirilmesi üzerine araştırmalar", TÜBİTAK- Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Ekim 2000, ss.29-29
Cabaroğlu T., Canbaş A., Selli S., "Kabuk maserasyonunun Emir üzümünden elde edilen şıra ve şarapların bileşimi üzerine etkisi", GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 1998, ss.231-240
Erten H., Canbas A., Cabaroğlu T., Fenercioğlu H., Özer S., Akın S. , et al.," Çukurova?da Gıda Sanayii ve Beslenme Sorunları", I. Tarım Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 9-11 Ocak 1991, ss.239-292
Cabaroğlu T., Canbaş A., Erten H., Fenercioğlu H., Hayaoğlu İ., Altan A., et al., "Çukurova?da gıda sanayii ve beslenme sorunları", I. Tarım Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 1-9 Ocak 1991, ss.1-59
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çelik Z.D., Erten H., Darici M., Cabaroğlu T., "Moleculer Molecular characterization and technological properties of wine yeasts isolated during spontaneous fermentation of Vitis vinifera L. cv. Narince grape must grown in Tokat", in: BIO Web of Conferences 9, 40TH WORLD CONGRESS OF VINE AND WINE, Aurand J.M., Eds., EDP Science Publishers , SOFYA, pp.02-17, 2017
Erten H., Boyaci Gündüz C.P., Ağirman B., Cabaroğlu T., "Fermentation, Pickling, and Turkish Table Olives", in: Handbook of Vegetable Preservation and Processing , HUI Y. H., ÖZGÜL EVRANUZ E., BINGÖL G., ERTEN H., JARAMILLO-FLORES M. E., Eds., CRC Press Taylor&Francis group Science Publishers , BOCA RATON, pp.209-224, 2016 (Link)
Cabaroğlu T., Deryaoğlu A., Canbaş A., "Şarapçılıkta kullanılan endüstriyel enzimler", II. Ulusal Biyoteknoloji Simpozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Eylül 1994, ss.212-216
Karaoglan S.N.Y., Çelik Z.D., Darici M., Kelebek H., Erten H., Isci B., et al., "38TH WORLD CONGRESS OF VINE AND WİNE (PART 1)", in: Effect of terroir on the phenolic compounds of Muscat of Bornova Wines from 3 different sub-regions of Aegean, Turkey, JEANMARIE, A, Eds., EDP EDP Sciences , MAINZ, pp.1-4, 2015
Çelik Z.D., Karaoglan S.Y., Darici M., Kelebek H., Isci B., Kacar E., et al., "Effects of terroir on the terpene compounds of Muscat of Bornova Native white grape variety grown in Turkey", in: BIO WEB OF CONFERENCES:38TH WORLD CONGRESS OF VINE AND WINE PART1: VITICULTURE, JEANMARIE, A, Eds., EDP EDP Sciences , MAINZ, pp.1-4, 2015
Cabaroğlu T., "AROMA BİYOTEKNOLOJİSİ", GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ, ARAN N., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.375-392, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi